Home Hạ Tầng - Giao Thông Giai đoạn 2021 – 2025, Bình Dương tập trung làm Vành đai 3, 4, cao tốc Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành

Giai đoạn 2021 – 2025, Bình Dương tập trung làm Vành đai 3, 4, cao tốc Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành

by Toàn Cảnh BĐS

Trong năm 2022, Bình Dương dự kiến bố trí trên 8.579 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương, thực hiện 113 dự án.

Mới đây, HĐND tỉnh Bình Dương có phiên họp thông qua danh mục công trình, dự án Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Cụ thể, tỉnh ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, các dự án giao thông kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong 4 năm tới.

UBND tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh thống nhất tỷ lệ dự phòng chung cao hơn mức trung bình chung của cả nước để đảm bảo thực hiện mục tiêu đầu tư các dự án giao thông quan trọng của tỉnh; chưa bố trí vốn thực hiện một số dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đủ điều kiện bố trí vốn thực hiện trong trung hạn nhưng chưa được phê duyệt dự án.

Đồng thời tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành phù hợp với hình thức đầu tư, nguồn vốn đầu tư và tiến độ đầu tư của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi sau khi được Quốc hội thông qua.

Theo Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội, dự kiến bố trí trên 49.562 tỷ đồng vốn cân đối ngân sách địa phương và trên 2.621 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương cho Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, căn cứ thực tế của địa phương, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí vốn cân đối ngân sách địa phương trên 69.562 tỷ đồng, với 244 dự án được thực hiện.

Riêng năm 2022, Bình Dương dự kiến bố trí trên 8.579 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương, thực hiện 113 dự án.

Ngày 15/11, tại Bình Dương đã tổ chức khởi công xây dựng công trình đường từ cầu Tam Lập đến Đồng Phú thuộc tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàng Bàng.

Đây là tuyến đường quan trọng mang tính liên kết vùng giữa hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước.

Nguồn dẫn: Nhật Minh/ Doanh nghiệp niêm yết

Link bài gốc: https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/giai-doan-2021-2025-binh-duong-tap-trung-lam-vanh-dai-3-4-cao-toc-ho-chi-minh-thu-dau-mot-chon-thanh-4320212011651636.htm

Có thể bạn thích