Home Hạ Tầng - Giao Thông Quản lý nhà nước đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Quản lý nhà nước đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

by Toàn Cảnh BĐS

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã có ý kiến chỉ đạo về quản lý nhà nước đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo đó, UBND TP giao Sở Giao thông vận tải tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời các vi phạm quy định về quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đất hành lang an toàn đường bộ; phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương có liên quan xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép đất của đường bộ, đất hành lang an toàn đường bộ, vi phạm tải trọng cầu đường bộ.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 4722/KH-UBND ngày 22/9/2023 của UBND TP về xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn TPHCM, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; triển khai thu thập, cập nhật, số hóa số liệu hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác lập kế hoạch sửa chữa bảo trì đường bộ.

Đối với xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, khắc phục hậu quả bão lũ bước 1: tiếp tục rà soát, bảo đảm hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh theo quy định; đồng thời tổng kết đánh giá việc thực hiện để đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong khắc phục hậu quả do bão lụt và xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trong giai đoạn hiện nay.

Tổ chức rà soát các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý để triển khai sửa chữa kịp thời các trường hợp hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Tăng cường giải pháp quản lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác bảo dưỡng thường xuyên; rà soát, phát hiện kịp thời các tồn tại, hạn chế để khắc phục ngay trong quá trình triển khai các dự án sửa chữa công trình đường bộ, nhằm bảo đảm chất lượng công trình khi đưa vào khai thác.

Thông qua việc kiểm tra, theo dõi tình trạng khai thác (kiểm định nếu cần thiết) các công trình đường bộ trên hệ thống đường bộ, có biện pháp căn cơ, lâu dài để thực hiện việc phòng ngừa nguy cơ mất an toàn công trình cầu, hầm.

Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, vật liệu tiên tiến để nâng cao hiệu quả, chất lượng bảo trì đường bộ trên địa bàn Thành phố.

UBND TP giao Công an TPHCM chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác thanh tra, tuần tra kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về tải trọng, phương tiện hoán cải, cơi nới trái quy định nhằm bảo vệ công trình đường bộ, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ngoài ra, UBND TP giao UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ trên tuyến đường đô thị, quốc lộ, cao tốc đi qua địa bàn Thành phố, tổ chức thực hiện và quản lý theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (đã được sửa đổi, bổ sung tại các Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 3/9/2013, Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ) và các Thông tư hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Khu Quản lý đường bộ IV để phát hiện và xử phạt kịp thời theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, gầm cầu, xâm hại kết cấu an toàn công trình; xử lý nghiêm đối với các vi phạm đã được các cơ quan, đơn vị của ngành giao thông phát hiện, lập biên bản vi phạm.

Tăng cường tổ chức tuyên truyền đến người dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ đất dành cho đường bộ và phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý về đất đai, tài nguyên của địa phương tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng Sở Giao thông vận tải, Khu Quản lý đường bộ IV trong quản lý đất đai nơi có tuyến quốc lộ, cao tốc đi qua, bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý kết cấu hạ tầng giao thông với quản lý, sở hữu đất đai, cơ sở hạ tầng của địa phương;

Phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Khu Quản lý đường bộ IV, các Doanh nhiệp Dự án BOT, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) xử lý nghiêm tình trạng người dân vi phạm hành lang an toàn lên bắt xe khách trên đường cao tốc; đồng thời rà soát, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm quy định về dừng, đỗ trên đường cao tốc.

Nguồn dẫn: Cổng thông tin điện tử TPHCM

Link bài gốc: https://hochiminhcity.gov.vn/-/quan-ly-nha-nuoc-oi-voi-ket-cau-ha-tang-giao-thong-uong-bo?redirect=%2F

Có thể bạn thích