Home Phân tích - Nhận Định TP.HCM sẽ lựa chọn chủ đầu tư cho các Khu đô thị Hiệp Phước, Bình Quới – Thanh Đa, Tây Bắc

TP.HCM sẽ lựa chọn chủ đầu tư cho các Khu đô thị Hiệp Phước, Bình Quới – Thanh Đa, Tây Bắc

by Toàn Cảnh BĐS

Trong 05 năm tới, thành phố sẽ dành 19.280 tỷ đồng để di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống trên và xen kênh, rạch, với việc hoàn thành bồi thường, di dời 6.500 căn…

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021 – 2025 và các năm tiếp theo.

Trong đó, xác định các vấn đề cần tập trung thực hiện, các đầu việc, giải pháp, lộ trình cụ thể của từng đơn vị gắn với phân công trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Trong 05 năm tới, thành phố sẽ dành 19.280 tỷ đồng để di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống trên và xen kênh, rạch, với việc hoàn thành bồi thường, di dời 6.500 căn.

Các dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch đã triển khai các bước chuẩn bị đâu tư trong giai đoạn 2016 – 2020.

Hoàn tất việc đầu tư xây dựng mới 06 chung cư cấp D đã thực hiện di dời, tháo dỡ trong giai đoạn 2016 – 2020.

Hoàn tất việc di dời, tháo dỡ đối với 08 chung cư cấp D chưa thực hiện di dời hoặc di dời dở dang trong giai đoạn 2016 – 2020.

Hoàn tất việc cải tạo, sửa chữa 246 chung cư cấp B, C (66 cấp C; 180 cấp B) còn lại của giai đoạn 2016 – 2020, tổng vốn đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách.

Đồng thời, TP.HCM cũng tập trung nâng cấp, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu, tiếp tục chỉnh trang đô thị thông qua đầu tư cải thiện các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Đầu tư xây dựng đồng bộ tuyến đường, hẻm gồm nâng cấp hệ thống giao thông, cấp nước sinh hoạt, thoát nước mưa và nước thải, đèn chiếu sáng công cộng cho hẻm, trụ cứu hỏa, phòng cháy chữa cháy, thu gom rác thải.

Nâng cấp các khu dân cư lụp xụp, các khu dân cư thu nhập thấp theo các dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, cải thiện vệ sinh môi trường.

Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển và xây dựng đồng bộ Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, Khu đô thị mới Nam thành phố theo đúng quy hoạch.

Hoàn thành lựa chọn chủ đầu tư: Khu đô thị Hiệp Phước, Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa, các dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Tây Bắc.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để tiến hành đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Trên cơ sở các chỉ tiêu thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021 – 2025 và các năm tiếp theo, UBND TP.HCM giao thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch UBND TP. Thủ Đức và chủ tịch các quận, huyện, trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, trưởng Ban Quản lý đầu tư xây dựng các khu đô thị mới (Thủ Thiêm, Nam Thành phố, Tây Bắc)… chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nguồn dẫn: Ban Mai/ Tạp chí Kinh tế Việt Nam

Link bài gốc: https://vneconomy.vn/tp-hcm-se-lua-chon-chu-dau-tu-cho-cac-khu-do-thi-hiep-phuoc-binh-quoi-thanh-da-tay-bac.htm

Có thể bạn thích