Home Phân tích - Nhận Định Quy hoạch Khu Kinh tế Vân Phong phải chọn được phương án tối ưu

Quy hoạch Khu Kinh tế Vân Phong phải chọn được phương án tối ưu

by Toàn Cảnh BĐS

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh nghe báo cáo Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Thường trực Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh thống nhất việc định hướng quy hoạch phát triển khu vực Nam Vân Phong với chức năng là đô thị công nghiệp, cảng biển, logistics. Riêng việc quy hoạch định hướng chức năng của khu vực Bắc Vân Phong tuy cơ bản đã được đơn vị tư vấn xác định nhưng vẫn chưa đạt được sự thống nhất chung.

Cụ thể, phương án 1: Kết hợp hài hòa giữa việc phát triển Cảng trung chuyển quốc tế tại khu vực Bắc Vân Phong theo quy hoạch cảng biển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phát triển du lịch. Phương án 2: Không phát triển Cảng trung chuyển quốc tế tại khu vực Bắc Vân Phong (đề xuất chuyển qua khu vực Nam Vân Phong phù hợp hơn) và tập trung ưu tiên phát triển đô thị du lịch thật sự đẳng cấp tại khu vực này để tránh xung đột về môi trường.

Vì vậy, nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở, thông tin, luận cứ cần thiết để lãnh đạo tỉnh xem xét, cân nhắc, quyết định giữa 2 phương án, Thường trực Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung nghiên cứu, đề xuất giúp tỉnh phương án tối ưu, hiệu quả nhất trong 2 phương án nêu trên. Trong đó, phải đánh giá so sánh về hiệu quả của từng phương án cụ thể dựa trên việc phân tích dữ liệu thực chứng tất cả các yếu tố liên quan về kinh tế – xã hội, kỹ thuật, cơ hội phát triển, không gian phát triển… để giúp cho Khu Kinh tế Vân Phong có hướng phát triển đột phá, bền vững, khả thi trong thời gian tới.

Thường trực Ban Chỉ đạo cũng thống nhất với ý kiến của đơn vị tư vấn là việc lập quy hoạch phải gắn với việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của quy hoạch được lập khi triển khai trong thực tế. Hiện nay, có 2 nhà đầu tư chiến lược là Tập đoàn Sun Group và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương đã đề xuất ý tưởng quy hoạch và đầu tư tại Khu Kinh tế Vân Phong. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã có các buổi làm việc đối với 2 nhà đầu tư này. Do đó, Thường trực Ban chỉ đạo đề nghị UBND tỉnh sớm làm việc với 2 nhà đầu tư nói trên để nghe báo cáo ý tưởng đề xuất cụ thể, qua đó xem xét, lựa chọn phương án khả thi và tối ưu, giúp cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới; lưu ý, phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, minh bạch giữa các nhà đầu tư tham gia đề xuất và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Nguồn dẫn: V.K/ Báo Khánh Hòa

Link bài gốc: https://baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202111/quy-hoach-khu-kinh-te-van-phong-phai-chon-duoc-phuong-an-toi-uu-8235760/

Có thể bạn thích