Home Toàn cảnh Novaland muốn huy động 5.875 tỷ đồng trái phiếu, rót thêm vốn cho ba công ty con

Novaland muốn huy động 5.875 tỷ đồng trái phiếu, rót thêm vốn cho ba công ty con

by Toàn Cảnh BĐS

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành tối đa 5.640 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm (trái phiếu chuyển đổi).

Bên cạnh đó, Novaland cũng dự kiến phát hành tối đa 235 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, kèm chứng quyền, được bảo đảm (trái phiếu kèm chứng quyền). Khối lượng chứng quyền dự kiến phát hành tối đa 61 triệu.

Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược trong nước, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược dưới 100 người. Thời gian phát hành dự kiến trong quý I/2022 và sau ngày 7/1/2022, thời điểm phát hành cụ thể do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường sau khi có được chấp thuận từ các cơ quan Nhà nước.

Kỳ hạn trái phiếu dự kiến 10 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 10% mỗi năm đối với trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và 8% mỗi năm đối với trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ.

Tỷ lệ chuyển đổi được tính bằng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi (1 tỷ đồng) chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi. Trong đó, giá chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định và không thấp hơn giá trị sổ sách được ghi nhận ở báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất tại thời điểm phát hành.

Theo Novaland, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu sẽ để thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh của công ty con. Cụ thể, trong trường hợp huy động được 5.875 tỷ đồng như kỳ vọng, Novaland sẽ góp vốn vào ba công ty con, gồm Công ty Cổ phần Nova Hospitality (3.925 tỷ), Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (1.150 tỷ) và Công ty Cổ phần Địa ốc No Va Mỹ Đình (800 tỷ).

Cùng với đó, Novaland dự kiến dùng nguồn vốn huy động được để bổ sung vốn lưu động, thực hiện tái cấu trúc các khoản nợ vay và thanh toán các khoản chi phí của công ty và các công ty con, công ty liên kết.

Cập nhật kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng, Novaland ghi nhận hơn 10.360 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 160% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt gần 9.282 tỷ đồng (tăng 230% so với cùng kỳ năm ngoái) chủ yếu được ghi nhận từ việc bàn giao các dự án như Saigon Royal, Aqua City, NovaHills Mui Ne, Victoria Village, NovaWorld Ho Tram, NovaWorld Phan Thiet.

Khấu trừ chi phí và thuế, Novaland báo lãi sau thuế gần 2.550 tỷ đồng trong cả giai đoạn.

Tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản của Novaland đạt 184.062 tỷ đồng, tăng 27,3% so với đầu năm. Trong đó, giá trị hàng tồn kho đạt hơn 105.859 tỷ đồng, tăng 22%.

Link bài gốc: https://vietnamfinance.vn/novaland-muon-huy-dong-5875-ty-dong-trai-phieu-rot-them-von-cho-ba-cong-ty-con-20180504224263022.htm

Có thể bạn thích